19جولای/19

آمادگی برای خرید اپلیکیشن‌های مربوط به صنعت نمایشگاهی + وبیر

در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی عنوان شد که آمادگی برای خریداری اپلیکیشن‌های مربوط به صنعت نمایشگاهی وجود دارد. به گزارش ایسنا، محمدباقرRead More…